Dobrý anděl

NOAH Natural Products s.r.o. se v roce 2023 stal Dobrým andělem a pomáhá tak rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Pomoci může opravdu každý, je to dobrovolné a budeme rádi, když se k nám přidáte i Vy a stanete se Dobrým andělem, děkujeme!

Dobrého anděla jsme si vybrali z důvodu ocenění systému, pomocí kterého může každý dárce, Dobrý anděl, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

Pilíře Dobrého anděla, které oceňujeme:

1. DO POSLEDNÍHO HALÉŘE®

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů.

2. VÍTE, KOMU POMÁHÁTE

Každý dárce - Dobrý anděl - získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. POMÁHÁTE PRAVIDELNĚ

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

Staňte se Dobrým andělem i Vy na www.dobryandel.cz